uThando Community Projects excursie

uThando Cummunity Projects is een reeks van gevarieerde initiatieven op het gebied van ontwikkelingswerk. Het werk dat wordt gedaan door middel van de projecten is zeer verschillend; van kindertehuizen en bejaardenhuizen, tot milieuprojecten, maar ook theater- en danscursussen. Hieronder is meer informatie te vinden over de bijzondere excursie die u kunt ondernemen met Zuid Afrika In stijl. 

Kennismaken met de projecten

excursie kaapstad uthando

Bij het maken van een excursie maken naar één van de uThando projecten is men er bedachtzaam op zich niet storend te mengen in de dagelijkse gang van zaken. Dit omdat vele projecten direct betrekking hebben op het normale dagelijkse leven van de mensen die deelnemen aan de projecten: Zo kan het bezoeken van een kinderweeshuis (en daarmee de interactie met kinderen) hinderend zijn voor het dagritme in een tehuis. Daarom is er bewust gekozen voor een meer terughoudende aanpak van dergelijke excursies. Een goed voorbeeld van wat wel kan is bijvoorbeeld het bezoeken van een balletvoorstelling welke wordt gegeven na school door kinderen die deelnemen aan een cursus. Sommige van deze kinderen blijken zo talentvol dat ze in een later stadium een studiebeurs ontvangen om te studeren aan prestigieuze universiteiten over de hele wereld.

Programma excursie

excursie kaapstad uthando

Omdat we geloven in de positieve impact van dit initiatief maakt Zuid Afrika In stijl enkel de reservering; er is dus geen prijsopslag in de verkoop van deze bijzondere Kaapstad excursie. Daarnaast wordt een deel van de opbrengsten gedoneerd aan de stichting. Het programma van de excursies worden dagelijks aangepast, dit afhankelijk van welke projecten er op een bepaalde dag plaatsvinden. Of u nu deelneemt aan een interactieve drum-workshop bij het Houtbaai Music Project, van een kop thee geniet in de volkstuinen van township Khayelitsha, of te gast bent bij een 'gumboot' optreden, u zult altijd geïnspireerd en onder de indruk zijn van het prachtige werk dat hier wordt verricht. Neem ook een kijkje op de website van uThando: www.uthandosa.org.

Overige mogelijkheden in Kaapstad vindt u op de Kaapstad excursie-menu pagina. Meer informatie over een verblijf in Kaapstad vindt u bij onze stijlmodule 'Aankomen in Kaapstad In stijl'. 

Meer informatie

Vervoer

Tijdens deze excursie wordt u opgehaald bij uw hotel. Vervoer vindt plaats in een mini-busje voorzien van airconditioning.

Aanvang

Maandag tot en met zaterdag.

In- en exclusief

Inclusief: vervoer en gids

Exclusief: persoonlijke uitgaven en fooien

Deel deze pagina: