Reisvoorwaarden

Voordat u op reis gaat naar Zuid Afrika is het belangrijk uzelf op de hoogte te stellen van de geldende reisvoorwaarden. Op deze pagina vindt u de reisvoorwaarden zoals gehanteerd door Zuid Afrika In stijl.

Zuid Afrika In stijl is onderdeel van Reis In stijl BV. Onze reisvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer 27326714) te Leiden.

SGR 
Reis In stijl is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. U kunt eventueel ons lidmaatschap controleren via www.sgr.nl, via het vakje zoeken op deelnemer. Kijk hier voor meer informatie over de SGR. 

ANVR 
Reis In stijl is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren onder nummer 04317. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De landarrangementen op onze site worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden en ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden staan ook afgedrukt in de ANVR brochure 2009. De tekst is te downloaden vanaf de ANVR website. In de reisvoorwaarden zijn de rechten en plichten van reiziger en reisbureau op zorgvuldige wijze vastgelegd. Wanneer u een reis boekt is het aan te raden deze voorwaarden goed door te lezen. Artikel 9, lid 2 van deze voorwaarden geeft aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden kunnen hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. 

Calamiteitenfonds 
Reis In stijl is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Voor meer informatie over het Calamiteitenfonds, klikt u hier

Boeking, betaling en reisbescheiden 
Boeken bij Reis In stijl doet u door op de site een boekingsformulier in te vullen. Zodra het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd. Als de boeking korter dan acht weken voor de vertrekdatum plaats vindt dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Zie verder de annuleringsvoorwaarden verder op deze pagina.

Na boeking wordt de reis in het betreffende land gereserveerd en worden de boekingsbescheiden thuisgestuurd. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is tevens het bewijs van boeking en (indien afgesloten) verzekeringspolis. De vouchers worden afhankelijk van het land in kwestie of meegestuurd of door de lokale agent overhandigd. Tickets voor vervoermiddelen worden in de meeste gevallen lokaal overhandigd.

U kunt elektronisch via internet betalen of via een overschrijving. Wanneer u betaalt vanuit het buitenland dan verzoeken we u een internationale overschrijving te maken. Vanuit Europese landen kan dit veelal gratis.

De aanbetaling van het landgedeelte van de boeking bedraagt 15% van de totale reissom plus eventuele verzekeringspremies. Deze betaling moet binnen 10 dagen op rekeningnummer 22.65.33.174 van Van Lanschot Bankiers ten name van Reis In stijl te Leiden binnen zijn. Het restant van de betaling dient u 8 weken voor vertrek over te maken. Wanneer u korter dan 8 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden overgemaakt. De reserveringskosten voor een landarrangement bedragen € 20 per persoon. De betaling voor de vluchten moet na ontvangst van de factuur binnen 7 dagen op rekening 22.65.33.174 van Van Lanschot Bankiers ten name van Reis In stijl te Leiden binnen zijn, omdat de luchtvaartmaatschappijen ook per omgaande van ons betaling vereisen. 

De reis- en annuleringsverzekeringen van Riksja In stijl worden verzorgd door Unigarant Verzekeringen. Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een vereiste. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij deze dan ook verplicht. U kunt jezelf uiteraard ook elders verzekeren, geef dat dan even aan bij boeking.

Boeking van internationale vluchten 
De bij de reis benodigde internationale vluchten worden door Reis In stijl in een geautomatiseerd vluchtensysteem gemaakt en vervolgens elektronisch doorgeven aan Airtrade (SGR, ANVR, IATA): de grootste vliegticket verstrekker in Nederland. Airtrade zorgt er voor dat de tickets op tijd in uw bezit zijn en verstuurt deze per email (e-tickets) of per post (papieren tickets) naar het opgegeven huisadres van de hoofdboeker. Binnenlandse vluchten worden hetzij door onze lokale agent verzorgd, hetzij maken ze deel uit van het internationale ticket en worden door ons in samenwerking met Airtrade zoals boven, geregeld. 
Voor boekingen van vliegtickets gelden standaard boekingsvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Airtrade en tevens de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. 

Avontuurlijke reizen in verre landen 
In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan u verwacht. Wet en ANVR-reisvoorwaarden spreken in dat verband van 'verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben'. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij of onze lokale agenten hun toevlucht moeten nemen tot alternatieven kan de reiziger er van op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren. 

Alle reizen van Reis In stijl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We hebben de partners in deze landen met zorg geselecteerd en onderhouden een intensieve, bijna dagelijkse communicatie tussen de landen en ons kantoor. De landenteams van Reis In stijl bezoeken de betreffende landen regelmatig en evalueren de reizen en producten, ook op basis van de informatie van onze reizigers. 

Informatie ECPAT 
Wij steunen actief het ANVR en ECPAT NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. We nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Informatie ook bij onze lokale agenten. 

Duurzaam toerisme 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen op de website. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als reiziger een onmisbare schakel. U kunt er meer over lezen in de ANVR brochure, en op www.anvr.nl

Paspoorten, visa en gezondheid 
Op onze website wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepolikliniek, Tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer u dus niet alleen op de informatie op onze website. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profilaxes zijn verkregen. 

Annuleringsvoorwaarden 
Artikel 9, lid 2 van de ANVR reisvoorwaarden geeft aan dat reisbureaus annuleringsvoorwaarden kunnen hanteren die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Een goede annuleringsverzekering zoals die van Unigarant dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Bij Reis In stijl worden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden voor de reiziger gehanteerd: 

Annulering door de reiziger: 
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier houdt de reiziger het recht om kosteloos te annuleren tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken voor de vertrekdatum van de reis plaatsvindt. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
- 24 uur na verzending van het boekingsformulier en minimaal 56 dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50.
- Minder dan 56 dagen, maar meer dan 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50.
- Minder dan 28 dagen, maar meer dan 14 dagen voor aanvang van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 70% van de reissom met een minimum van € 50.
- Minder dan 14 dagen, maar meer dan 7 dagen voor vertrek zal Reis In stijl 90% van de reissom in rekening brengen.
- Minder dan 7 dagen voor vertrek zal 100% van de reissom in rekening worden gebracht. 

Zuid Afrika In stijl wenst u een fantastische vakantie toe!


ANVR informatie

Meer lezen over de ANVR? Download dan hier de ANVR brochure

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Graag houden we u op de hoogte over speciale aanbiedingen, nieuwtjes, en evenementen.

Deel deze pagina: