Reis- en annuleringsverzekeringen

Een reisverzekering afsluiten voordat u op reis gaat naar Zuid Afrika is verplicht. Zo bent u goed gedekt tegen eventuele medische kosten die gemaakt moeten worden, maar ook tegen bijvoorbeeld diefstal van bagage. Een annuleringsverzerking is handig wanneer u onverhoeds een geboekte reis moet annuleren. 

verzekeringen zuid afrika reis

Op deze pagina vindt u een overzicht van de reis- en annuleringsverzekeringen die eenvoudig af te sluiten zijn wanneer u een boeking maakt bij Zuid Afrika In stijl. Met een reisverzekering kunt u met een gerust gevoel aan uw reis naar Zuid Afrika beginnen. Door middel van een annuleringsverzekering bent u gedekt wanneer de reis onverhoeds geen doorgang kan vinden. Hieronder is te lezen welke verschillende verzekeringen er zijn, evenals wat verdere algemene informatie.

Kortlopende annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering sluit u af om te voorkomen dat u voor hoge kosten komt te staan wanneer door bepaalde omstandigheden de reis niet aangevangen of voortgezet kan worden. 

Premie:
5,5% van de reissom (als u ook een waarnemer wil meeverzekeren, dan is het 6%). De afsluitkosten bedragen € 5 per boeking.

Dekking:
Vergoeding van annuleringskosten:
Vergoed worden de kosten van annulering als gevolg van persoonlijke omstandigheden zoals ernstige ziekte van uzelf of directe familieleden of ander ingrijpende omstandigheden zoals gespecificeerd in de voorwaarden. Bij het noodzakelijk afbreken van de reis vanwege de in de voorwaarden gespecificeerde omstandigheden worden de niet genoten reisdagen vergoed. Ook bij vertrekvertraging op de heenreis van 8 uur of meer krijgt u een vergoeding.

Waarneming:
Misschien bent u voor uw vakantie aangewezen op iemand die uw taken waarneemt, zoals een zakelijk waarnemer of een verzorger van het huis, huisdieren of planten. U kunt dan bij Unigarant de eventuele uitval van die waarnemer(s) meeverzekeren op de annuleringsverzekering.

U kunt hier de polisvoorwaarden downloaden.


Kortlopende reisbagage- ziekte- en ongevallenverzekering

Een reisverzekering sluit u af om de risico's te dekken die voortvloeien uit bijvoorbeeld diefstal, ziekte, schade of ongevallen tijdens de reis. U betaalt een bedrag voor iedere dag dat u op vakantie bent, vanaf de dag van vertrek tot en met de dag dat u weer in Nederland aankomt. 

Premie:
Werelddekking € 2,50 per persoon per dag, inclusief medische kosten. 

Dekking:
De Garantdekking houdt in: medische kosten tegen kostprijs; ongevallendekking bij overlijden € 25.000 en invaliditeit € 50.000; bagage verzekerd tot € 3000 en geen eigen risico voor bagage.

U kunt hier de polisvoorwaarden downloaden.


Doorlopende annuleringsverzekering

Met de doorlopende Annuleringsverzekering van Unigarant zijn al uw reizen het hele jaar door automatisch tegen annulering verzekerd. Bent u met meer dan drie personen, dan betaalt u nooit meer dan voor drie personen per polis.

Premie:
Premie: € 69 voor twee personen per polis per jaar. De afsluitkosten zijn € 7,50 per polis. Bij één persoon is de premie € 43 per polis per jaar; bij drie personen of meer is dat € 79 per polis per jaar.

Dekking:
U kunt per persoon maximaal € 1500 annuleringskosten claimen en per polis per jaar maximaal € 6000. Omdat dit bedrag bij veel verre reizen niet voldoende is kunt u alleen bij Unigarant tegen € 20 per persoon per jaar dit ophogen tot € 3000, respectievelijk € 12000.
Let op: de verzekerde dient woonachtig te zijn in Nederland en alle verzekerden dienen op hetzelfde adres woonachtig te zijn. Is dit niet het geval dan dienen er meerdere polissen afgesloten te worden.

U kunt hier de polisvoorwaarden downloaden.


Doorlopende reisverzekering

Met de doorlopende Reisverzekering van Unigarant kunt u zo vaak uw koffers pakken als u maar wilt. U hoeft niet elke keer afzonderlijk een reisverzekering af te sluiten. Deze verzekering sluit u eenmalig af waarna ieder jaar opnieuw al uw vakanties verzekerd zijn. Zowel het weekendje weg in eigen land als de vakanties naar het buitenland.

Premie: 
De premie is € 94 per polis per jaar (bij twee personen) voor een complete verzekering, inclusief werelddekking, medische kosten en ongevallen. Het eigen risico bedraagt € 50. Voor wintersport en gevaarlijke sporten geldt een toeslag van 25%. De afsluitkosten zijn € 7,50 per polis.

Dekking: 
Als vermeld bij de kortlopende verzekering.
Let op: de verzekerde dient woonachtig te zijn in Nederland en alle verzekerden dienen op hetzelfde adres woonachtig te zijn. Is dit niet het geval dan dienen er meerdere polissen afgesloten te worden.

U kunt hier de polisvoorwaarden downloaden.


Problemen op reis voorkomen

Veel problemen op reis kunnen worden voorkomen:
- Neem polis of de factuur van het landarrangement mee.
- Vervoer, geld, kostbaarheden, reisdocumenten en medicijnen als handbagage meenemen.
- Vergeet eventuele reservebril en recepten voor brillenglazen en medicijnen niet.
- Laat in principe nooit bagage in een auto achter. Diefstal van geld, kostbaarheden en reisdocumenten hieruit is niet gedekt.
- Blijf ook tijdens uw Zuid Afrika vakantie voorzichtig met uw bagage en met uzelf.

Wat te doen als u (mogelijk) moet annuleren?
- Neem zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen, contact op met het kantoor waar de reis is geboekt, wanneer er zich een omstandigheid voordoet waardoor de reis (mogelijk) moet worden geannuleerd.
- Vraag bij ziekte of ongeval van uzelf of familieleden direct aan de arts of naar verwachting de reis kan doorgaan, ook al is de vertrekdatum nog weken verwijderd.

Wat te doen bij problemen op reis:
Neem altijd direct telefonisch contact op met Elvia Mondial Assistance (tel: (+31)20 - 592 9292) bij:
- ongeval, ernstige ziekte of ziekenhuisopname.
- andere calamiteiten.

De alarmcentrale dient vooraf toestemming te verlenen, onder andere bij:
- buitengewone kosten zoals extra reis- en verblijfskosten ten gevolge van terugroeping naar huis bij ernstige familieomstandigheden, gedwongen langer verblijf door ziekte, uitval van de auto een dergelijke.

Houd zo mogelijk polis of de factuur van het landarrangement, paspoort, eventueel rijbewijs, ticket, plaatsnaam en telefoonnummer waarop u te bereiken bent, bij de hand als u de alarmcentrale belt.

Bij ziekte (wanneer u geneeskundige kosten hebt meeverzekerd)
- Toon de arts uw polis of de factuur van het landarrangement. 
- Vraag een gespecificeerde nota, als u verplicht wordt meteen te betalen.

Bij diefstal of vermissing van geld en bagage:
- Doe altijd aangifte bij de politie.
- Laat bij vermissing of beschadiging van bagage tijdens een vliegreis een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken en meld het bovendien aan bevoegde personen zoals de lokale agent.
- Vraag in alle gevallen om een schriftelijke verklaring.
- Neem beschadigde artikelen mee en vraag aan de leverancier of reparateur een onherstelbaarheidsverklaring als reparatie niet mogelijk is.

Wat te doen bij het claimen van schade als u terug in Nederland bent:
- Vraag Reis In stijl een schadeaangifteformulier.
- Vul dit formulier volledig in en zet uw handtekening eronder.
- Beschrijf zo helder en uitgebreid mogelijk de situatie.
- Voeg de originele nota's, garantiebewijzen, verklaringen en andere bewijzen bij.
- Hoe vollediger u bent in omschrijving van de schade en verstrekking van bewijzen, des te sneller kan een schade worden afgehandeld.


Verdere informatie over verzekeringen

Zie voor meer informatie over de verzekeringen de website van de Unigarant verzekeringen. Hier kunt u ook gedetailleerde voorwaarden vinden voor alle verzekeringen.

Andere websites:
Basisdekking: www.minbuza.nl (Ministerie van Buitenlandse Zaken met onder andere reistips)
Geneeskundige kosten: www.ggd.nl (Medische adviezen)


Lees hier verder voor onze reismogelijkheden in Zuid Afrika

Deel deze pagina: