Afstandstabel Zuid Afrika

In de tabel hieronder vindt u de afstanden tussen de balngrijkste plaatsen en steden in Zuid Afrika aagegeven in kilometers. We raden aan een goede wegenkaart te kopen voordat u op reis gaat.

Afstanden in kilometers Kaapstad Durban East London Gabarone George Johannesburg Kimberley Mbabane Port Elizabeth Pretoria
Kaapstad - 1656 1102 1513 447 1432 975 1817 790 1490
Durban 1656 - 676 949 1323 601 825 637 988 659
East London 1102 676 - 1216 647 1010 763 1151 312 1068
Gabarone 1513 949 1216 - 1300 348 538 682 1300 337
George 447 1323 647 1300 - 1097 762 1482 343 1155
Harrismith 1336 320 834 629 1001 281 505 481 1077 339
Johannesburg 1432 601 1010 348 1097 - 472 385 1094 58
Kimberley 975 825 763 538 762 472 - 986 717 530
Mbabane 1817 637 1151 682 1482 385 986 - 1479 345
Messina 1973 1088 1551 820 1638 541 1013 662 1635 483
Nelspruit 1800 708 1222 667 1554 368 840 171 1462 330
Oudtshoorn 506 1382 706 1241 59 1160 703 1591 394 1218
Port Elizabeth 790 988 312 1300 343 1094 717 1479 - 1152
Pretoria 1490 659 1068 337 1155 58 530 345 1152 -


Klik om terug te keren naar de homepagina.


Deel deze pagina: